<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=271489683739696&ev=PageView&noscript=1" /> <img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=265593574071498&ev=PageView&noscript=1" />

Wyróżnienie uznaniowe 2019

 

 W dniu 23.11.2019 na Ogólnopolskim Zjeździe Sieci Dobry Dietetyk℠ przyznano Pani Aleksandrze Husar specjalne wyróżnienie uznaniowe za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności zawodowej dietetyków, aktywne uczestniczenie w działaniach rozwojowych sieci oraz cenne wsparcie merytoryczne w różnych obszarach wiedzy medycznej i żywieniowej.


Serdecznie gratulujemy

Agencja Promocji Zdrowia
Właściciel i Koordynator Projektu Dobry Dietetyk℠
w Polsce

POKAŻ